Kvaliteet 2021-04-07T08:44:42+00:00

KVALITEET

Audium OÜ on loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ning keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:

Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad juhtpõhimõtted:

 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
 • tõstame usaldusväärsust läbi tegevuste läbipaistvuse, õigluse ja eetilisuse;
 • hindame riske ja otsime võimalusi parendamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses;
 • pakume uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi;
 • oleme paindlikud ja kaasaskäivad turu muutuvate trendidega;
 • tõstame töötajate pädevust ja panustame arengusse ning vastutustundlikkusse;
 • parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime tagamiseks;
 • kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mehhanisme ja materjale;
 • ohjame, võimalusel väldime või vähendame ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid;
 • tõstame töötajate ja koostööpartnerite keskkonna- ja tööohutusalast teadlikkust;
 • parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.
KÜSI HINDA