Ettevõttest 2017-11-08T09:53:02+00:00

ETTEVÕTTEST

Audium OÜ tegevus on üles ehitatud osapoolte vastastikusele usaldusele. Teades tellijate tegelikke vajadusi ehitusprojekti realiseerimisel, on meie eesmärk pakkuda professionaalset ja kvaliteetset teenust, mis arvestaks ka neid kriteeriume, mida tellija ehk ei suuda ette näha, kuid mis meie praktikale tuginedes võib olla tellijale oluline.

Meie töökeelteks on eesti keel aga oleme võimelised läbi viima ehitustegevust ka vene, soome ja inglise keeles.
Oleme kiirelt arenevad ja paindlikud, pakume tellijatele konkurentsivõimelist hinda.

Pakume Tellijatele ehitise ehitamiseks tervikliku lahendust – alustades projekteerimis hanke lähteülesande koostamisega – projekteerimis hanke korraldamine – ehitushanke korraldamine – ehitusaegne ehitusjärelevalve teostamine kuni ehitise kasutusloani välja.

Meie klientideks on nii eramute omanikud, kinnisvara arendajad kui riikliku sektori Tellijad.

Audium OÜ projektijuhid ja ehitusinsenerid on pika ajalise praktilise kogemusega, samuti on neil hea ehituslik juhtimiskogemus varasematest töökohtadest. Meie firma kõik töölised on alustanud ehitustegevusega juba koolide kõrvalt ehituspraktikal käimisega.

Ehitustegevuses uuenevad pidevalt ehitusmaterjalid ja nende paigaldamise viisid, et tänapäeva materjalide ja ehituskäiguga kursis olla on ettevõtte töötajad saanud pidevalt erialast täiendkoolitust Ehituskeskuse ja Ehitusinseneride Liidu poolt korraldatud kursustel, seminaridel ja teabepäevadel.

KÜSI HINDA